Het Huurwaarborgfonds: een steun voor de private huurmarkt in bange dagen

Het Huurwaarborgfonds: een steun voor de private huurmarkt in bange dagen

Steeds meer huurders slagen er niet meer in om maandelijks de huur te voldoen. Die situatie is niet in het minst pijnlijk voor de huurder. Maar ook voor de verhuurder brengt de moeilijke financiële situatie van de huurder problemen en kosten met zich mee. Om dergelijke situaties voortaan te vermijden heeft de Vlaamse Overheid per 1 januari 2014 een Huurwaarborgfonds ter bescherming van huurders én verhuurders opgericht.

Aansluiting bij het fonds

Enkel nieuwe huurcontracten, afgesloten vanaf 1 januari 2014 onder het regime van de Woninghuurwet (WHW) voor woningen gelegen in het Vlaams gewest komen in aanmerking voor een aansluiting bij het fonds.

De verhuurder (natuurlijk persoon of rechtspersoon) is geenszins verplicht zich aan te sluiten. Desgewenst moet de verhuurder de aanvraag tot aansluiting wel binnen 2 maanden na datum van de ondertekening van het huurcontract indienen. Vervolgens is er per huurcontract eenmalig € 75,00 aansluitingsvergoeding verschuldigd. Deze vergoeding mag evenwel niet doorgerekend worden aan de huurder.

Verhuurders met een handelshuurcontract of een huurcontract voor een garagebox kunnen zich aldus niet aansluiten bij het fonds. Ook verhuurders waarvan de huurder een rechtspersoon is, komen niet in aanmerking voor aansluiting.

Gevolgen van de aansluiting

Het Huurgarantiefonds kan tussenkomen wanneer er een betalingsachterstand optreedt bij de huurder. Let wel, om te vermijden dat de betalingsachterstand van de huurder te hoog oploopt, is de tegemoetkoming aan strikte termijnen gebonden. Het is aan de verhuurder om deze termijnen goed in het oog te houden!

Concreet start er voor de verhuurder een termijn van 20 kalenderdagen van zodra de huurder gedurende 3 maanden de huur niet heeft betaald. Tijdens deze 20 kalenderdagen dient de verhuurder een vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst wegens huurachterstal en tot uithuiszetting in te leiden bij de Vrederechter. Vervolgens bezorgt de verhuurder binnen de 10 werkdagen een kopie van de dagvaarding of van het afgestempelde exemplaar van verzoekschrift aan het Huurgarantiefonds.

De Vrederechter zal de huurder uitstel van betaling verlenen en hem een afbetalingsplan opleggen van maximaal 12 maanden. Daarna stelt het Huurgarantiefonds een gerechtsdeurwaarder aan. De huurder voldoet de door de Vrederechter opgelegde afbetalingen in handen van de gerechtsdeurwaarder.

Het is pas als de huurder niet stipt betaalt in handen van de gerechtsdeurwaarder dat het Huurgarantiefonds tussenkomt. Het fonds neemt de afbetalingen over tot een plafond van € 2.700,00 of drie maanden huur is bereikt.

Voordelen voor de (potentiële) verhuurder

Het nieuwe Huurwaarborgfonds beschermt niet alleen de huidige verhuurders, maar heeft ook tot doelstelling de krappe woninghuurmarkt aantrekkelijker te maken voor investeerders. Door private verhuurders een grotere zekerheid op huurinkomsten te bieden, wordt een positief effect op het rendement en dus op het investeringsbeleid op de private huurmarkt uitgelokt.

Daarnaast is een aansluiting bij het fonds vaak eenvoudiger dan te pogen tot een onderling akkoord te komen met de huurder.

Voordelen voor de huurder

Verhuurders zullen mogelijks snellers bereid zijn om, ondanks de onzekerheid over de financiële situatie van de huurder, toch een huurovereenkomst te sluiten.

Echter kan de huurder de verhuurder slechts suggereren toe te treden tot het fonds. De uiteindelijke beslissing blijft bij de verhuurder.

Aansluiting bij het fonds aanvragen

Het digitale aansluitingsformulier is beschikbaar via de website   www.wonenvlaanderen.be. Om uw huurcontract aan te sluiten dient u over een kopie van de geregistreerde huurovereenkomst met registratiestempel te beschikken.