Het UBO-register: deadline uitgesteld

Het UBO-register: deadline uitgesteld

De deadline die aan de informatieplichtigen is opgelegd om de uiteindelijk begunstigden in het UBO-register voor de eerste maal te (laten) registreren, wordt uitgesteld van 31 maart 2019 naar 30 september 2019. Dit uitstel biedt meer ademruimte aan de (mandatarissen van) informatieplichtigen om zich in de regel te stellen maar biedt anderzijds ook de mogelijkheid aan de fiscale administratie om onduidelijkheden omtrent de concrete toepassing van de informatieplicht verder uit te klaren.

Voor de werking en uitvoeringsmodaliteiten van het UBO-register verwijzen wij naar ons eerder blogbericht van 26 september 2018.