Het vermogensrecht raast voorbij. Hoog tijd om te anticiperen!

Het vermogensrecht raast voorbij. Hoog tijd om te anticiperen!

Kan u nog volgen? Een nieuw erfrecht. Een nieuw huwelijksvermogensrecht. Een nieuw vennootschapsrecht. Een nieuw ondernemingsrecht. Een nieuwe erfbelasting. Ook de rechtspraak blijft evolueren. De Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) vaardigt intussen alsmaar nieuwe beslissingen uit, maar wordt tegelijk teruggefloten. Ziet u het bos nog door de bomen?

Het is voor ons specialisten al moeilijk volgen, laat staan voor u als burger. Nochtans wordt dat wel van u verwacht. Het nieuwe erfrecht treedt in werking op 1 september 2018. Hetzelfde voor de nieuwe erfbelasting en het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Het vennootschaps- en ondernemingsrecht komt later aan bod. U moet en kan daarop anticiperen door hetzij nog vlug actie te ondernemen, hetzij uw geplande acties even uit te stellen. Maar wat doet u best? Iedere situatie moet afzonderlijk worden bekeken, in functie van de voorafgaanden en de concrete wensen en verwachtingen van de klant. De tijd tikt intussen …

Intussen is er her en der al reparatiewetgeving op komst en worden we bedolven onder (nieuwe en/of gewijzigde) standpunten van de Vlaamse Belastingdienst. Planningen tussen echtgenoten worden met de dag moeilijker, maatschappen dreigen uit de anonimiteit te vallen en worden hoe langer hoe meer geviseerd en mogelijk (bij een later overlijden) door Vlabel ook genegeerd indien de schenker zich via de maatschap al te veel controle zou hebben voorbehouden. Waar de grens ligt, daar spreekt Vlabel zich dan weer niet over uit. Dat wordt pas bij een later overlijden bekeken. Rechtsonzekerheid troef dus.

Een vordering in vernietiging van een voorafgaande beslissing van Vlabel wordt door de rechtbank van eerste aanleg te Gent als onontvankelijk afgewezen wegens ‘gebrek aan actueel belang’. Nog meer rechtsonzekerheid dus. De Vlaamse Belastingdienst doet maar. Zij vaardigt beslissingen uit en u zou daar als burger niets kunnen tegen ondernemen. Maar er is beroep aangetekend. Afwachten of het hof van beroep eenzelfde standpunt inneemt.

Intussen wordt de Vlaamse Belastingdienst (gelukkig) ook teruggefloten. De Raad van State vernietigde het standpunt van Vlabel inzake (de problematiek van) de gesplitste aankoop en gesplitste inschrijving (vruchtgebruik-blote eigendom). Dat betekent dat een planning die niet meer mogelijk was, plots wel weer mogelijk wordt, of dat de voorwaarden die Vlabel stelde opdat de kwestieuze planning alsnog doorgang zou kunnen vinden, plots onwettige voorwaarden blijken te zijn. Intussen heeft u als burger mogelijk wel al uw rekening betaald. Inderdaad, rechtsonzekerheid troef.

Het komt er op vandaag met stip op aan de zaken rustig en allesomvattend te analyseren. De pro’s en contra’s af te wegen maar vooral de risico’s te onderkennen en in te schatten en van daaruit verder te schakelen. Neem dus tijdig contact op met uw specialist en laat u bijstaan. Het recht is op vandaag te complex geworden om dat niet te doen. Als gespecialiseerd kantoor volgen wij de actuele ontwikkelingen op de voet.

Wilt u voor uw klant(en) en prospecten graag een opleiding in de materie organiseren, dan kan u ook daarvoor bij ons terecht. Wij komen graag tot bij u. Vraag vrijblijvend een offerte aan.