Makkelijker invorderen ten aanzien van buitenlandse debiteuren

Makkelijker invorderen ten aanzien van buitenlandse debiteuren

Een verstandig ondernemer die geconfronteerd wordt met een buitenlandse debiteur stelt zich de vraag of het de moeite loont te procederen. Zelfs indien onze ondernemer, dankzij goede algemene factuurvoorwaarden of duidelijke contractuele afspraken, zijn zaak voor de Belgische rechtbank kan inleiden en dus een ‘thuismatch’ kan spelen, moeten er toch nog hindernissen genomen worden vooraleer het Belgische vonnis in het buitenland kan uitgevoerd worden. Om hieraan tegemoet te komen heeft de Europese regelgever een aantal rechtsinstrumenten gecreëerd met de bedoeling deze ‘lokale’ obstakels te omzeilen.

Nele Sercu geeft u een overzicht van de interessantste Europese invorderingsmogelijkheden.