Nieuwe appartementswet binnenkort van toepassing

Nieuwe appartementswet binnenkort van toepassing

Net voor hun ontbinding hebben de Kamer en Senaat nog een wetsontwerp tot wijziging van de regels inzake appartementsmede-eigendom goedgekeurd. De structuur van de wet van 1994 blijft behouden, maar inhoudelijk werden er een aantal belangrijke wijzigingen goedgekeurd. Onder meer roept de nieuwe regelgeving zogenaamde deelverenigingen van mede-eigenaars in het leven, wordt de positie van de mede-eigenaar t.o.v. de syndicus verstevigd, wordt de mandaattermijn van de syndicus tot drie jaar beperkt en zal deze laatste meer transparantie aan de dag moeten leggen.

In afwachting van de inwerkingtreding van deze wet nam Dirk Clarysse de nieuwe bepalingen nu reeds voor u door, en licht hij u kort de belangrijkste wijzigingen toe.