Nieuwe Europese richtlijn auteursrecht goedgekeurd

Nieuwe Europese richtlijn auteursrecht goedgekeurd

De nieuwe Europese richtlijn inzake auteursrechten werd op 26 maart 2019 goedgekeurd door het Europese Parlement. Zelfs twee omstreden bepalingen, die tot op de laatste knip het voorwerp waren van discussie en debat, geraakten -nipt weliswaar- gestemd. Het auteursrecht is nu aangepast aan de digitale realiteit.

Uitgangspunt om tot nieuwe regels inzake auteursrechten te komen was inderdaad de realiteit dat bedrijven zoals Google, YouTube en Facebook massaal geld verdienen op creaties van allerhande artiesten (muzikanten, journalisten, fotografen, cartoonisten, kunstenaars, edm.) die op het internet te vinden zijn. Een herverdeling van de kosten en de baten was dus dringend aan de orde, en is nu dus door Europa ook effectief beslist. Artiesten in de ruime zin van het woord zouden daardoor voortaan een betere bescherming moeten genieten, terwijl de consument daar in principe niet veel van zou mogen voelen.

Internetplatforms zullen bijvoorbeeld direct aansprakelijk zijn voor de inhoud die wordt geüpload naar hun sites, en zullen dus meer moeten investeren in beveiliging, in filters en in het blokkeren van bepaalde zaken. De rechten van de auteurs zullen bovendien in grotere mate gehonoreerd moeten worden. Spelers als GoogleNews zullen voortaan immers een vergoeding verschuldigd zijn voor de nieuwsverhalen die zij via hun website aanbieden, en het zullen de (nieuws)uitgevers zijn die deze vergoedingen met hen zullen onderhandelen. Er wordt dus een nieuw soort auteursrecht gecreëerd, dat van de uitgevers. Dat moet deze laatste toe laten de eigenlijke auteurs, journalisten of fotografen, beter te vergoeden.

Anderzijds heeft Europa er over willen waken dat er ruimte blijft voor vrije meningsuiting en voor nieuwsgaring. Fragmenten van nieuwartikelen zijn bijvoorbeeld uitgesloten van de voormelde regeling en zullen dus in principe verder vrij aangeboden kunnen worden. Ook het uploaden naar online encyclopedieën op een niet commerciële manier, bijvoorbeeld via Wikipedia, worden van het toepassingsgebied uitgesloten. Het internet moet een bruikbare bron van informatie en nieuwsgaring blijven.

‘zouden’, ‘zullen’ en ‘in principe’, heeft u meermaals gelezen, want typisch voor een Europese richtlijn is dat Europa wel het kader vastlegt, maar dat het nu aan de verschillende lidstaten is om daar concreet invulling aan te geven en dus nationale wetgeving uit te vaardigen, en daarvoor hebben ze nog twee jaar de tijd. In een eerste fase zal er dus niet meteen veel veranderen.