Nieuwe publicaties.

Nieuwe publicaties.

Fier om deze week twee nieuwe publicaties van onze hand te zien verschijnen.

De eerste bijdrage gaat over de nieuwe regels rond de preferentiële toewijzing van de gezinswoning, de huisraad en de beroepsgoederen in het kader van een vereffening en verdeling na echtscheiding of overlijden. Deze bijdrage is verschenen in het eerste nummer van Bericht aan het Notariaat van dit jaar.

De tweede bijdrage behelst een zeer concreet en praktisch draaiboek voor de praktizijn voor de vereffening en verdeling van een nalatenschap na de hervorming van het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is in werking getreden op 1 september 2018. Deze bijdrage is verschenen in het eerste nummer van Vermogensplanning in de Praktijk van dit jaar.

Heeft u over één van deze bijdragen vragen, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.