Nieuwe regels voor de waardering van beursgenoteerde effecten in het Vlaamse Gewest

Nieuwe regels voor de waardering van beursgenoteerde effecten in het Vlaamse Gewest

Bij een overlijden dient het vermogen van de overledene (zijn nalatenschap) gewaardeerd te worden om hierop successierechten te kunnen berekenen. In Vlaanderen wordt de waarde van de nalatenschap in principe bepaald op grond van de verkoopwaarde van de goederen uit die nalatenschap op de dag van het overlijden (artikel 19 Vlaams Wetboek der Successierechten). Voor de waardering van beursgenoteerde aandelen en beleggingen bestaan echter bijzondere waarderingsregels.

Bij decreet van 5 juli 2013 heeft de Vlaamse decreetgever de waarderingsregels inzake de beursgenoteerde effecten, zowel genoteerd op een Belgische als buitenlandse beurs, grondig gewijzigd.

Vanaf 1 augustus 2013 worden deze effecten volgens hun beurswaarde op datum van overlijden gewaardeerd. De nieuwe regeling geldt zowel voor financiële instrumenten die zijn ingeschreven in de prijscourant als voor andere. Aan de prijscourant komt voor het Vlaamse Gewest zodoende geen betekenis meer toe.

Onder “beurswaarde” wordt de slotkoers verstaan zoals bepaald op basis van de koersinformatie beschikbaar in de gespecialiseerde pers en/of middels gespecialiseerde elektronisch raadpleegbare bronnen.

De aangevers kunnen kiezen uit de beurswaarde op datum van overlijden, op datum van één maand na het overlijden of op datum van twee maanden na het overlijden. Wanneer er op een van die data geen notering is, geldt de beurswaarde op de eerstvolgende dag waarop er opnieuw een notering wordt vastgesteld. Indien er op de gekozen datum voor bepaalde van de aan te geven waarden wel en voor andere geen notering is, moeten deze laatstbedoelde waarden worden aangegeven volgens de beurswaarden op de eerstvolgende dag waarop wel een notering is.

De aangevers mogen slechts één van voormelde data kiezen, die zal gelden voor alle nagelaten effecten. De basisregel is immers dat alle effecten moeten aangegeven worden in overeenstemming met de beurswaarden op één en dezelfde datum.

Daarenboven dienen de aangevers de correctheid van de in de aangifte vermelde beurswaarde aan te tonen door de geraadpleegde bron voor de opgegeven beurswaarden te vermelden.

In de nieuwe circulaire nr. 5/2014 van 20 februari 2014 wordt voormelde nieuwe waarderingsregel in detail uitgelegd en worden een aantal voorbeelden gegeven van de manier waarop de waarderingsregel in de praktijk moet worden toegepast.

Indien u echter nog bijkomende vragen zou hebben over deze materie – of enige andere vraag inzake fiscaliteit of vermogensplanning – kunt u ons uiteraard steeds contacteren.