Nieuwe website en nieuwsbrief Bright Advocaten

Nieuwe website en nieuwsbrief Bright Advocaten

Na bijna drie jaar dienst, kan onze ‘oude’ website op rust, en is het Bright Advocaten een genoegen om u huidige site voor te stellen.

Vijf pijlers

Met deze digitale webstek beoogt Bright Advocaten nog beter en uitgebreider haar cliënten en geïnteresseerden te informeren. De site bevat bijgevolg niet louter klassieke, statische informatie inzake onze dienstverlening, erelonen, advocaten, enz., maar bovenal actuele informatie omtrent juridische evoluties en sectornieuws.

Teneinde onze cliënten en geïnteresseerde een transparant zicht te geven over de kernmateries die onze advocaten behandelen, werd de site opgebouwd rond vijf inhoudelijke pijlers:

  • Contracten en commercieel recht
  • IP, ICT en TMT
  • Vennootschappen en M&A
  • Aanneming en vastgoed
  • Sociaal recht

Binnen elk van deze pijlers kan u doorklikken naar gespecialiseerde advocaten, blogberichten, seminaries, enz. Op deze manier wordt uw bezoek aan onze website sneller én grondiger.
The Bright Side blog en Breakfast@Bright

Onze vernieuwde Bright Side is thans opgesplitst in enerzijds een blog die consulteerbaar is via onze site of RSS. De blog zal op frequente basis worden geupdate met juridische evoluties, sectornieuws en praktische tips.

Daarnaast werd er een afzonderlijke kalender op de website gewijd aan onze Breakfast@Bright en andere seminaries. Op die manier blijft u op de hoogte van onze komende evenementen en kan u bovenal makkelijk inschrijven op één van onze Breakfast@Bright.

Vernieuwde nieuwsbrief

Last but not least werd onze  The Bright Side nieuwsbrief volledig herzien. Vanaf heden zullen cliënten en andere geïntresseerden op maandelijkse basis een overzicht ontvangen van recent geposte blogberichten, samen met een overzicht van opkomende Breakfast@Bright en kantoornieuws. Op die manier blijft u steeds op de hoogte van de juridische evoluties in uw sector, alsook van de seminaries waarop deze worden toegelicht.

Met dank aan MediaMates voor de geslaagde implementatie van onze ideeën voor deze website!