Nog slechts enkele maanden om uw vermogensplanning van vu00f3u00f3r 1 september 2018 onder de loep te nemen

Nog slechts enkele maanden om uw vermogensplanning van vóór 1 september 2018 onder de loep te nemen

Ondanks het feit dat het nieuwe erfrecht op 1 september 2018 in werking trad, geeft de wet u nog tot en met 1 september 2019 de mogelijkheid om zelf te bepalen of de oude dan wel de nieuwe erfrechtregels van toepassing zijn op de schenkingen die vóór 1 september 2018 plaatsvonden. De klok tikt.

Het nieuwe erfrecht omvat onder meer nieuwe regels wat betreft de wijze van verrekening en waardering van roerende en onroerende schenkingen. Deze nieuwe regels zullen in principe ook van toepassing zijn op goederen die werden geschonken vóór 1 september 2018. “In principe”, want u kunt dit vermijden door tijdig, te weten: ten laatste op 1 september 2019, een zogenaamde verklaring van behoud af te leggen. Zo kan u vermijden dat het nieuwe erfrecht in oude planningen roet in het eten gooit. Dit zal van belang zijn bij planningen waarin u, bijvoorbeeld, niet aan elke erfgenaam hetzelfde soort goed hebt geschonken op hetzelfde tijdstip. Dit zal ook van belang zijn in schenkingen waaraan u modaliteiten koppelde, zoals het voorbehoud van vruchtgebruik. U doet er in elk geval goed aan een en ander door een erfrechtexpert te laten nazien om later niet voor verrassingen te komen staan. Contacteer ons voor een vrijblijvend eerste gesprek.

Voor de krachtlijnen van het nieuwe erfrecht verwijzen wij naar ons eerder blogbericht van 31 augustus 2018.