Ook product- en catalogusfoto’s zijn auteursrechtelijk beschermd

Ook product- en catalogusfoto’s zijn auteursrechtelijk beschermd

In een bij Bright behandeld dossier sprak de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Gent zich op 19/11/2015 uit omtrent de rechtmatigheid van het kopiëren en adapteren van een catalogusfoto’s door een concurrerende vennootschap.

De feiten die aan de uitspraak voorafgaan, zijn de volgende.

Eisende partij is een importeur en groothandelaar van bedden en -slaapkamermeubelen. Om haar gamma op professionele en aantrekkelijke wijze te kunnen voorstellen aan haar klanten, laat zij om de 2 à 3 jaar een uitgebreide catalogus maken. Die catalogus bevat professionele, aantrekkelijke foto’s van het ganse gamma van haar meubelen die worden genomen door een professioneel fotograaf.

Evenwel diende eisende partij vast te stellen dat een concurrent, zonder haar voorafgaande toestemming, op zijn website diverse foto’s uit de catalogus van eisende partij had gemanipuleerd en bewerkt teneinde de bedden van eiseres in de foto’s te vervangen door… zijn eigen (concurrerende) bedden.

Hij had met andere woorden de volledige setting, omgeving, figuranten/modellen, enz. uit de foto’s van eisende partij gereproduceerd teneinde deze foto’s te gebruiken voor de verkoop van zijn eigen, met eisende partij concurrerende bedden.

Hieronder een tweetal voorbeelden. Links ziet u telkens het origineel, en rechts de namaak.

 

 

 

 

 

 

 

 

In zijn vonnis van 19/11/2015  heeft de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Gent daaromtrent geoordeeld dat:

  • er auteursrechtelijke bescherming rust op de foto’s uit de catalogus van de eisende partij.
    • Opdat een werk voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking zou komen, dient het origineel te zijn. Een werk is origineel indien het sporen draagt van een eigen intellectuele activiteit, neergelegd in een zodanige vorm dat men er de schepping in kan zien van een welbepaald persoon.
    • In casu heeft de rechtbank van koophandel geoordeeld dat het feit dat de foto’s gebruikt worden voor publicitaire doeleinden, op zich geen auteursrechtelijk criterium uitmaakt en dat ook dergelijke foto’s voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kunnen worden genomen.
  • de foto’s uit de catalogus “met een zekere zorgvuldigheid zijn samengesteld, waarbij de fotograaf vanuit zijn gezichtshoek een keuze heeft gemaakt die uniek is en blijk geeft van een eigen kijk”, waardoor deze catalogusfoto’s origineel zijn en aldus auteursrechtelijk beschermd;
  • de verwerende partij inbreuk gemaakt heeft op de auteursrechten van de eisende partij door de foto’s uit de catalogus te “adapteren”.
  • er niet alleen een auteursrechtelijke inbreuk wanneer het werk ‘slaafs’ wordt gekopieerd, maar ook wanneer de kopie van het werk ingrijpende wijzigingen heeft ondergaan. Zolang de wezenlijke vormelementen van het oorspronkelijke werk herkenbaar blijven in het geadapteerde werk, is er sprake van een inbreuk. Bij de beoordeling van namaak zal men aldus nagaan in welke mate de originele elementen van een bepaald werk overgenomen werden.

In casu heeft de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Gent geoordeeld dat “de foto’s van [eisende partij] als inspiratiebron werden gebruikt voor de afbeeldingen van [verwerende partij], die manifest geen autonome creaties uitmaken, en kennelijk het resultaat zijn van ‘fotoshopping’ op de originele foto’s”.

De namaak bestaat volgens de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Gent uit een soortgelijke schikking en compositie van de elementen op de foto’s en de overname van soortgelijke decorelementen op de achtergrond. Die vormen de wezenlijke vormbestanddelen van het werk van eisende partij en mogen aldus niet gekopieerd worden. Ook niet na het aanwenden van een behoorlijke portie Photoshop.

Aldus werd tegenpartij veroordeeld om aan eisende partij een schadevergoeding te betalen wegens namaak.