Rechter bevestigt rechtsgeldigheid Creativeu00a0Commons

Rechter bevestigt rechtsgeldigheid Creative Commons

In een recent vonnis had de Rechtbank van Koophandel te Nijvel als – bij mijn weten – eerste Belgische Rechtbank de gelegenheid om zich uit te spreken over een auteursgeschil waarbij de auteur de bescherming van zijn werk onderworpen had aan één van de beschikbare Creative Commons licenties.

Terecht oordeelde de rechter (zonder enige aarzeling) dat een dergelijke licentie geldig is onder Belgisch recht, en dat de persoon die – in casu via internet – een onder CC beschermd auteurswerk hetzij reproduceert, hetzij aan het publiek meedeelt, de bepalingen van de van toepassing zijnde Creative Commons licentie moet respecteren.

Meer toelichting en het volledige vonnis kan je via deze link lezen: Rechter bevestigt rechtsgeldigheid Creative Commons | Apache.