Reeds in juni solden en -50%? Kort overzicht solden en sperperiode anno 2016

Reeds in juni solden en -50%? Kort overzicht solden en sperperiode anno 2016

De sperperiode is een doorn in het oog van vele handelaren. Traditioneel krijgen wij in mei en november diverse vragen omtrent de sperperiodes van juni respectievelijk december. De ene vraag al creatiever dan de andere (“Tom, kunnen wij met twee handelaren op een industriezone een braderie organiseren om zo toch kortingen te mogen aankondigen?”).

Een winkelketen die gekend is om zijn creatieve en ‘uitdagende’ stellingname m.b.t. de soldenperiode is Zeb. In het verleden was de wijze waarop Zeb met de sperperiode omsprong reeds het voorwerp van meerdere blogbijdragen op deze site. Ook nu kondigt Zeb kortingen en solden aan in de sperperiode (zie afbeelding hierboven; de screenshot werd genomen op 18/06/2016 te 13:28 van de website www.zeb.be).

Solden: kort overzicht van de regels

Conform art. VI.25 WER zijn de soldenperiodes de enige twee periodes in het jaar waarin een onderneming “tekoopaanbiedingen en verkopen onder de benaming ‘opruimingen’, ‘solden’, ‘soldes’, ‘Schlussverkauf’ of onder enige gelijkaardige benaming” mag aankondigen en publiceren voor de tekoopaanbieding en de verkoop van goederen aan verminderde prijs. Buiten deze perioden mogen deze woorden niet worden gebruikt.

Het artikel bepaalt dat daarvoor een ‘verminderde’ prijs moet worden aangerekend, maar aangezien het om seizoensuitverkoop gaat wordt aangenomen dat in deze periode verkoop met verlies  niet als oneerlijk kan worden beschouwd. In andere periode kan verkoop met verlies steeds als oneerlijk worden beschouwd.

De periodes waarbinnen solden mogen worden aangeboden zijn
 • van 3 januari tot en met 31 januari; wanneer 3 januari op een zondag valt, vangt de periode aan op 2 januari;
 • van 1 juli tot en met 31 juli; wanneer 1 juli op een zondag valt, vangt de periode aan op 30 juni.

Vóór deze periodes mag de handelaar uitsluitend aankondigen dat er in voormelde periode solden zullen zijn, met uitdrukkelijk vermelding van de aanvangsdatum (art. VI.27 WER). Effectief solden aanbieden buiten deze perioden is verboden.

Enkel goederen die de onderneming bij aanvang van de in soldenperiodes in bezit heeft en die zij voorheen minstens gedurende dertig dagen te koop heeft aangeboden, mogen onder als solden worden aangeboden (art. VI.26 WER)

Sperperiode: de regels

Omdat men in het verleden vaststelde dat handelaren wedijverden om als eerste kortingen aan te kondigen (en dus de meeste klanten binnen te lokken), werd de sperperiode in het leven geroepen:

 • tijdens de maand voorafgaand aan de solden
 • in de sectoren van de kleding, de lederwaren en de schoenen
 • mogen geen prijsverminderingen worden aangekondigd.

Dus in de periode van een maand vóór de solden is er een soort van ‘wapenstilstand’ tussen handelaren m.b.t. het aankondigen van prijspromoties. Let wel: je mag wel kortingen geven, je mag ze alleen niet promoten in de sperperiode.

Achterpoortjes

Er bestaan een aantal achterpoortjes om de sperperiode te omzeilen:

 • Uitverkoop. In een aantal gevallen kan een onderneming overgaan tot ‘uitverkoop’: overlijden ondernemer, bij overname ander bedrijf, stopzetting activiteiten, verbouwingen die meer dan 20 werkdagen duren, verhuis of sluiting van een pand, schade aan de voorraad, enz. (art. VI.22). Een uitverkoop mag plaatsvinden tijdens de sperperiode.
 • Koppelverkoop of gezamenlijk aanbod. zowel buiten als tijdens de sperperiode is het gezamenlijk aanbod toegelaten (bijv. korting bij de aankoop van minstens twee kledingstukken). Dergelijk gezamenlijk aanbod is geen inbreuk op de sperperiode nu de klant gebonden is aan een minimumafname. In dat geval is er geen sprake van een prijskorting die onder de sperperiode valt maar wel van een toegelaten gezamenlijk aanbod.
 • Handelsmanifestaties (‘braderie’ in de volksmond): is niet verboden, “de tekoopaanbieding en de verkoop tijdens handelsmanifestaties die tijdens de sperperiode doorgaan, op voorwaarde dat deze handelsmanifestaties worden georganiseerd door de plaatselijke verenigingen van ondernemingen of met hun medewerking en dat ze hoogstens vier dagen duren per sperperiode.” Belangrijke voorwaarde: dit dient georganiseerd te worden door een plaatselijke vereniging van ondernemingen. Dus ‘zelf’ een ‘eenmansbraderie’ organiseren is in strijd met de wet.
 • Richtlijn 2005/29/EG inzake oneerlijke handelspraktijken t.a.v. consumenten. Dit is het meest juridisch-complexe achterpoortjes. Kort gezegd: in de rechtspraak en rechtsleer zijn er precedenten die stellen dat de volledige regelgeving inzake sperperiode onder Belgisch recht in strijd is met het Europees recht, en dus niet toegepast kan/moet worden. Voor meer informatie hieromtrent, zie mijn blogbijdrage “Einde van de sperperiode in zicht” (let wel: deze bijdrage werd geschreven onder gelding van de oude Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming van 2010).

En de foto hierboven: mag dat nu?

Zijn de kortingen uit de foto hierboven nu in strijd met de wet? Neen en ja:
 • Wie goed kijkt, zal zien dat er onder de promotie, in kleine letters staat “t.e.m. 30 juni gelden de kortingen bij aankoop vanaf 2 stuks”. De aankondiging betreft dus – juridisch gezien – geen prijspromoties maar een gezamenlijk aanbod (koppelverkoop). Dit is toegelaten tijdens de sperperiode en wettelijk geen probleem.
 • Maar: de advertentie bepaalt ook “Nu al solden bij Zeb”. En dat is wel een inbreuk op de soldenwetgeving.
Dus volgens de letter van de Belgische wet voormelde reclame in overtreding met de soldenwetgeving.
Maar de hamvraag is (opnieuw) of gans de soldenswetgeving, zoals ze bestaat sinds de WER van 2013, wel in overeenstemming is met het Europees recht en de Richtlijk Oneerlijke Handelspraktijken. Maar dat is een zaak die de rechtbank in de toekomst zal moeten uitmaken.