Termijn aanpassing akten van mede-eigendom nogmaals verlengd

Termijn aanpassing akten van mede-eigendom nogmaals verlengd

Syndici hebben blijkbaar goede lobbyisten. Nogmaals krijgen ze uitstel om de akten van mede-eigendom te conformeren aan de Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van de wetgeving op de mede-eigendom. Waar de oorspronkelijke wet voorzag in een termijn van 12 maanden vanaf de inwerkingtreding, werd dit bij wet van 13 augustus 2011 al een eerste maal verlengd tot 36 maanden. Bij wet van 17 augustus 2013 werd de termijn nu nogmaals verlengd tot 48 maanden vanaf de inwerkingtreding.

Concreet krijgen syndici nu dus tot 1 september 2014 de tijd om de reglementen van mede-eigendom, het huishoudelijk reglement en desgevallend de basisakte aan te passen. Uiterlijk (tenzij men de termijn nogmaals verlengd) op 31 augustus 2014 moeten zij een aangepaste versie ter goedkeuring voorleggen aan de algemene vergadering. Voor zover er geen wijzigingen worden aangebracht aan de basisakte, is daarvoor geen authentieke akte vereist.

Bright Advocaten heeft voor revisies van akten inzake appartementsmede-eigendom, in het licht van de Wet van 2 juni 2010, overigens een specifieke formule uitgewerkt. Meer informatie over deze revisiediensten kan u hier raadplegen.