Toch geen elektronisch aangetekende zendingen vanaf 30/06/2011

Toch geen elektronisch aangetekende zendingen vanaf 30/06/2011

Enige tijd terug publiceerde ik een bijdrage op deze blog m.b.t. een nieuw wettelijk kader inzake elektronisch aangetekende zendingen (zie Nieuw wettelijk kader inzake de (hybride) elektronisch aangetekende zending). Ook een uitgebreidere juridische bijdrage over dat topic, te publiceren in het tijdschrift Computerrecht, was zo goed als af.

In het Belgisch Staatsblad van 21/06/2011 verscheen de Wet van 31/05/2011 houdende diverse bepalingen inzake telecommunicatie. Art. 24 van deze wet schrapte evenwel alle nieuwe bepalingen inzake de elektronisch aangetekende zending uit de Wet Certificatiediensten van 2001 en de Wet Economische Overheidsbedrijven van 1991. Volgens de M.v.T. bij de Wet van 31/05/2011 is de reden voor deze opheffing (Parl. St., amendement n° 3 bij het wetsontwerp, DOC 53 1247/003):

Om in deze aangelegenheid voor meer rechtszekerheid te zorgen, worden de artikelen betreffende de elektronische aangetekende brief opgeheven teneinde ze, met toepassing van Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften, aan de Europese Commissie voor te leggen. Tijdens de raadpleging van de Europese Commissie, zal over deze artikelen geen beslissing worden genomen. 

Concreet betekent dit dat het in mijn eerdere blogbijdrage besproken wettelijk kader volledig wordt opgeheven, dit voor onbepaalde duur. Ingevolge deze schrappingen blijven ook de geviseerde bepalingen van de Wet Vertrouwensdiensten van 2007 m.b.t. de elektronisch aangetekende zending verder bestaan. Doch deze bepalingen zijn, bij gebreke aan de nodige en tijdige KB’s, op vandaag dode letter. Dus om onder Belgisch recht elektronisch aangetekende zendingen te kunnen versturen, wordt het nog wat wachten

Wordt ongetwijfeld vervolgd!