Uit onverdeeldheid treden wordt duurder

Uit onverdeeldheid treden wordt duurder

Op 12/07/2012 keurde het Vlaams Parlement de fel besproken ‘verdeeltaks’ goed.

Die verdeeltaks heeft onder meer betrekking op  de verdelingen van onroerende goederen, de verkopen onder mede-eigenaars van onverdeelde delen in onroerende goederen en op de omzetting van het vruchtgebruik en afkoop van de blote eigendom. Waar het tarief van het daarbij verschuldigde registratierecht nu nog 1% bedraagt, wordt dat met ingang van 01/08/2012 opgetrokken naar 2,5%.

Niet alleen voor scheidende koppels betekent de verhoging een streep door de rekening, ook wie aan vermogensplanning doet ziet enkele opties een stuk minder aantrekkelijk worden.

De techniek van de dubbele akte bijvoorbeeld, waarbij ouders bepaalde goederen in onverdeeldheid aan hun kinderen schenken, wordt door de verhoging fiscaal een stuk minder interessant. Na de schenking die ze van hun ouders ontvingen, treden de kinderen immers meteen uit onverdeeldheid en wordt onderling bepaald wie welke goederen krijgt toedebeeld. Waar op de schenking al registratierechten verschuldigd zijn, worden er bij de uitonverdeeldheidtreding ook nog eens registratierechten geheven op diezelfde goederen.

Waar het oude tarief van 1% de techniek al vrij duur maakte, is dat met het nieuwe tarief van 2,5% nu zeker het geval.