Uw rechten en plichten als gebruiker van girale en elektronische betalingsdiensten

Uw rechten en plichten als gebruiker van girale en elektronische betalingsdiensten

De tijd dat betalingen hoofdzakelijk in contanten of met waardepapieren gebeurden, is (op enkele sectoren na) voltooid verleden tijd. Hedendaagse betalingen gebeuren bijna uitsluitend giraal en/of elektronisch. De juridische omkadering van dergelijke betalingen wordt in België geregeld door o.m. de nieuwe Wet betreffende de betalingsdiensten (hierna WBD), die op 1 april van dit jaar in werking trad. De WBD regelt diverse contractuele facetten waaraan een in België aangeboden ‘betalingsdienst’ – denk maar aan papieren of elektronische overschrijvingen bij uw financiële instelling, betaling via Bancontact, elektronische betalingsplatformen zoals Paypal of zelfs het betalen van een parkeerticket per SMS – moet voldoen.

Mr. Tom Devolder licht u deze nieuwe regelgeving toe.