Verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid: vanaf 1 juli 2018 ook voor aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector

verzekering tienjarige aansprakelijkheid

Verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid: sinds 1 juli 2018 ook voor aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector

Overeenkomstig de bepalingen in de wet van 31 mei 2017, de zogenaamde “Wet Peeters”, zijn sinds 1 juli 2018 naast architecten nu ook aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector (vnl. studiebureaus) verplicht om een verzekering af te sluiten die hun tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid dekt.

Wat houdt de verzekering tienjarige aansprakelijkheid in?

De dekking van de verzekering dient te gelden voor een periode van tien jaar na aanvaarding van de werken en zal beperkt zijn tot bouwschade die de soliditeit, stabiliteit en de waterdichtheid van de werken betreft.

De numerieke waarde van de dekking mag niet lager zijn dan:

  • De waarde van wederopbouw van het gebouw, in het geval de wederopbouw minder van € 500.000,00 bedraagt.
  • Wanneer de waarde van de wederopbouw € 500.000,00 overstijgt, dient de dekking minstens € 500.000,00 te bedragen.

De wet is er gekomen naar aanleiding van een arrest van het Grondwettelijk Hof waarin werd geoordeeld dat er een discriminatie schuilt tussen architecten, die tot dan toe als enige beroepsgroep in de bouwsector verplicht waren om hun beroepsaansprakelijkheid te verzekeren, en andere beroepsgroepen waarop geen dergelijke verplichting rustte.

Het doel van de wet is om een grotere bescherming te bieden aan de bouwheer in geval die ernstige bouwschade zou leiden na een renovatie of nieuwbouw.

Wat betekent de verzekering tienjarige aansprakelijkheid voor u?

De bepalingen van de wet zullen gelden voor bouwwerken waarvan de definitieve stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd na de inwerkingtreding van de wet, zijnde op 1 juli 2018. De wet is ook van toepassing op verzekeringsovereenkomsten die vanaf die datum worden onderschreven.

Verzekeringsondernemingen zullen daarnaast ook alle bestaande verzekeringsdocumenten moeten aanpassen aan de bepalingen van de wet. Dit dient ten laatste te gebeuren op datum van wijziging, hernieuwing, verlenging of omvorming van de polis.

De architect zal de verzekeringsovereenkomst verplicht moeten vermelden in de architectuurovereenkomst met de bouwheer. Aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector zullen, alvorens hun werken aan te vatten, een verzekeringsattest moeten afleveren aan de bouwheer.

Wenst u meer informatie omtrent deze topic? Of hebt u concrete vragen hieromtrent? Neem zeker contact met ons op. Wij helpen u graag verder.