Waardering van aandelen in een nalatenschap

Waardering van aandelen in een nalatenschap

Niet weinig gebeurt het dat een nalatenschap ook aandelen bevat. Wanneer deze aandelen kort na het overlijden (sterk) in waarde verminderden kan dat evenwel tot vervelende situaties leiden.

Tot voor kort diende de waarde van aandelen immers te worden begroot op datum van het overlijden, terwijl op het ogenblik dat de erfgenamen de aandelen effectief in handen kregen, de waarde mogelijks al aanzienlijk minder was. Zeker in het beursklimaat dat we de afgelopen jaren hebben gekend, kwam het daardoor geregeld voor dat de successierechten die men diende te betalen, hoger lagen dan de waarde die de aandelen nog hadden op het ogenblik van de effectieve verdeling.

Precies om dergelijke pijnlijke situaties te vermijden zijn in Vlaanderen sinds 1 januari 2013 de regels voor de waardering van beursgenoteerde aandelen in een nalatenschap versoepeld (van toepassing op nalatenschappen die zijn opengevallen na 30 juli 2011). De waardering in de aangifte van nalatenschap moet voortaan gebaseerd zijn op de officiële maandkoersen van de prijscourant (een maandelijks gepubliceerd overzicht van alle beursgenoteerde aandelen en obligaties met opgave van hun gemiddelde koers de voorafgaande maand). Erfgenamen kunnen dan -afhankelijk van wat het interessantst is- kiezen voor de prijscourant van de maand volgend op deze van het overlijden, of die van de drie daaropvolgende maanden.

In lijn met deze nieuwe regeling omtrent aandelen op een Belgische beurs genoteerd, is ook de regeling voor effecten genoteerd op een buitenlandse beurs veranderd. Voorheen moesten ook deze aangegeven worden aan de verkoopwaarde op datum  van het overlijden, met uiteraard dezelfde nadelen of risico’s als gevolg. Bij nalatenschappen die zijn opengevallen na 30 juli 2011 mag voortaan daarom voor aandelen op een buitenlandse beurs genoteerd, worden uitgegaan van de (door de aangevers zelf te berekenen) gemiddelde (slot)koers gedurende de maand van het overlijden, of één van de drie daaropvolgende maanden.