Wat mag u van ons verwachten dit jaar?

Wat mag u van ons verwachten dit jaar?

Een nieuw jaar, een nieuw begin. Zaken worden geëvalueerd. Plannen worden gesmeed of verder tot uitvoering gebracht. Dat is in de politiek zo, dat is bij justitie zo en dat is vermoedelijk ook bij u zo. Het zal u dan niet verrassen dat ook wij plannen hebben voor 2019. Een overzicht:

Vooreerst onze erkenning als dienstverlener van de KMO portefeuille, een kanaal langs waar kleine en middelgrote ondernemingen voor strategische adviezen of het uitwerken van een solide contractueel kader, een overheidstegemoetkoming kunnen krijgen tot maar liefst 40% van de kosten (excl. BTW). Wij hebben deze erkenning ondertussen sinds 1 september 2016 en dat voor een periode van 3 jaar, tot en met augustus 2019 dus. Sindsdien hebben wij verschillende startups en kleine tot middelgrote ondernemingen van dit voordeel kunnen laten genieten, maar te weinig voor ons om een verlenging van onze erkenning aan te vragen en de bijhorende kosten daarvan te dragen. Eind augustus 2019 loopt onze erkenning dus af. Wil u er toch nog van kunnen genieten, contacteer ons dan zeker tijdig.

Waar we dit jaar wel werk van zullen maken, is het implementeren van een abonnement op juridische bijstand. Intern kunnen terugvallen op de bijstand van een bedrijfsjurist, het is niet elke onderneming gegeven. Intern een jurist in dienst nemen vergt uiteraard een bepaald budget en terwijl u mogelijks geen nood heeft aan een full time jurist, zal een half time of nog minder niet zo makkelijk te vinden zijn. Anderzijds heeft ook u misschien wel nood aan een vlot toegankelijk klankbord om een bepaalde situatie juridisch af te toetsen. Een ingebrekestelling die u heeft ontvangen, een klant die failliet is of in W.C.O. gaat, een huurcontract waar u van af wil, een vergunningsissue, een uitvinding of een naam die u wil (laten) beschermen, een werknemer die u wil ontslaan of een contract dat u wil beëindigen. Kortom, zaken waar u snel over wil weten waar u staat, wat u er mee aan moet, hoe u er op moet reageren, ook al heeft u geen jurist in dienst. Precies daarop willen wij inspelen met het aanbieden van een juridisch abonnement. De lancering mag u verwachten nog voor de zomer.

Meer dan de helft van de familiale ondernemingen in Vlaanderen wordt op vandaag geleid door een pater familias of een mater familias die ouder is dan 55 jaar. In heel wat families moet er de komende jaren dus nagedacht worden over de toekomst, niet alleen van het bedrijf zelf, maar ook van het aandeelhouderschap en van het bestuur. Zeker als men de overdracht binnen de familie wil organiseren op een bovendien zo fiscaal interessant mogelijk manier, dan moet men daar evenwel tijdig bij stilstaan. Om u daar meer nog dan we nu reeds doen, attent op te maken plannen we een studieavond daarover te geven in de loop van april 2019. Uiteraard hoort u daar later nog meer over.

En uiteraard blijven we daarnaast verder geëngageerd met onze job en onze materie(s) bezig, ontvangen we ook dit jaar weer de laatstejaarsstudenten van het Klein Seminarie Roeselare om hen mee te sturen in de studiekeuze waar ze voor staan, sponsoren we ook dit jaar weer de West-Vlaamse Jonge Ondernemer van het jaar en zullen we weer op geregelde tijdstippen via onze Bright Side nieuws met u delen of seminaries rond bepaalde topics voor u organiseren. Weet trouwens dat wij ook in house seminaries verzorgen mocht u uw personeel omtrent een bepaalde juridische topic nader willen informeren.