Steven Seyns

Advocaat-vennoot

Steven trad tot de balie toe in 2007. Na een doorgedreven specialisatie in enkele nichekantoren en een bijkomende Manama Fiscaliteit vervoegde Steven ons team in 2012. Hij leidt binnen Bright de pijler van Private vermogens. In 2017 werd hij partner van ons kantoor. Steven is academisch actief in de Uhasselt en daarnaast vaste co-auteur van de reeks Patrimonium.

Contacteer Steven via

• Planningstechnieken schenking en controlestructuren (14 september 2020, Kennisateliers)
• De opvolging in het familiebedrijf regelen. Juridisch - erfrechtelijk - fiscaal (en valkuilen) (12 juni 2020, KMO Campus)
• Help! Ik ben onterfd! (26 en 27 mei 2020, Webinar Bright)
• De overdracht van het familiebedrijf in familiale context (29 april 2020, Lexdura)
• De overdracht van het familiebedrijf in familiale context (27 april 2020, Webinar@Bright)
• Aandachtspunten bij de redactie van testamenten na de inwerkingtreding van het nieuwe erfrecht 
 (5 september 2019, Studiekring Notariaat West-Vlaanderen)
• Gevolgen van het nieuwe erfrecht voor de familiale onderneming en vennootschap (27 juni 2019, Lexalert)
• De be√´indiging van een (feitelijke of wettelijke) samenwoningsrelatie (14 maart 2019, Utopix High Level Seminars)
• Nieuw erfrecht (18 februari 2019, inhouse opleiding notariskantoor Waregem)
• De gevolgen van het nieuw huwelijksvermogensrecht voor de familiale onderneming en/of vennootschap 
 (14 februari 2019, Lexalert)
• Nieuw erfrecht (14 januari 2019, inhouse opleiding notariskantoor Brugge)
• De hervorming van de erfbelasting. Wijzigingen na de hervorming van het erfrecht en evaluatie op vlak van successieplanning. 
 Een analyse (11 december 2018, vierdelige opleidingscyclus actualia vermogensrecht, opleiding 4, Seminar@Bright)
• Een overlijden. De vereffening-verdeling van een nalatenschap na de (gerepareerde) hervorming van het erfrecht 
 (22 november 2018, vierdelige opleidingscyclus actualia vermogensrecht, opleiding 3, Seminar@Bright)
• Nieuw huwelijksvermogensrecht (9 november 2018, inhouse opleiding notariskantoor Lede)
• Een draaiboek over de vereffening-verdeling van het huwelijksstelsel na de hervorming van het huwelijksvermogensrecht 
 (8 november 2018, vierdelige opleidingscyclus actualia vermogensrecht, opleiding 2, Seminar@Bright)
• De beëindiging van een (feitelijke of wettelijke) samenwoningsrelatie. 
 Een praktische kijk op de vermogensrechtelijke afhandeling anno 2018
 (16 oktober 2018, vierdelige opleidingscyclus actualia vermogensrecht, opleiding 1, Seminar@Bright)
• Het nieuwe erfrecht: wat betekent het voor u(w klant)? (23 en 26 oktober 2017, d-hotel Marke)
• Huwen, wettelijk samenwonen of feitelijk samenwonen. 
 Waar zit nu werkelijk het verschil? (17 februari 2017, Breakfast@Bright)
• Fiscale regularisatie & twee jaar Vlabel (8 december 2016, Mercure Hotel Roeselare)
• Overdracht van ondernemingen (26 februari 2016, Breakfast@Bright)
• Welke fiscale optimalisatietechnieken bestaan anno 2015 (nog) voor uw KMO? 
 (27 november 2015, Breakfast@Bright)
• Inleiding tot het erfrecht en vermogensplanning (8 april 2015, JCI West-Vlaanderen)
• Huwelijkscontract als instrument van vermogensplanning (30 januari 2015, Breakfast@Bright)
• Burgerlijke maatschap en schenking (25 april 2014, Breakfast@Bright)
• Vermogensplanning anno 2013 (25 april 2013, Breakfast@Bright)
• Actualia vereffening-verdeling huwelijksvermogensstelsel/nalatenschap (28 april 2011, Studiekring Notariaat West-Vlaanderen)
• Recente rechtspraak huwelijksvermogensrecht en erfrecht (15 maart 2011, M&D, Hof ter Delft, Ekeren)
• Recente rechtspraak huwelijksvermogensrecht en erfrecht (15 december 2010, M&D Seminars, Hotel Serwir, Sint-Niklaas)
• Schenking via levensverzekering en optimalisatie rond successierechten 
 (26 augustus 2010, De Juristendagen, Kasteel van Brasschaat, Antwerpen)
• Actuele ontwikkelingen in het schenkingsrecht (3 december 2009, Themis, EHSAL)
• Actuele ontwikkelingen in het schenkingsrecht (30 november 2009, Themis, Kulak Kortrijk)
• De positie van de gehandicapte in het erfrecht (7 mei 2009, Vibeg Roeselare)

 • Primair huwelijksvermogensstelsel, Patrimonium 2019, in W. PINTENS en CH. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2019, Brugge, die Keure, 2019, 3
 • Samenwoningsvermogensrecht, Patrimonium 2019, in W. PINTENS en CH. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2019, Brugge, die Keure, 2019, 25-44
 • De vereffening-verdeling van een feitelijke samenwoningsrelatie. Een stand van zaken anno 2019, NFM 2019, 138-160
 • Preferentiële toewijzing in het nieuw huwelijksvermogensrecht, BN 2019, afl. 1, 33-38
 • De vereffening-verdeling van een nalatenschap na de (gerepareerde) hervorming van het erfrecht. Een draaiboek, VIP 2019, afl. 1, 4-20
 • Primair huwelijksvermogensstelsel, Patrimonium 2018, in W. PINTENS en CH. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2018, Brugge, die Keure, 2018, 3
 • Samenwoningsvermogensrecht, Patrimonium 2018, in W. PINTENS en CH. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2018, Brugge, die Keure, 2018, 29-38
 • Primair huwelijksvermogensstelsel, in W. PINTENS en CH. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2017, Brugge, die Keure, 2017, 3-11
 • Samenwoningsvermogensrecht, in W. PINTENS en CH. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2017, Brugge, die Keure, 2017, 41-64
 • De private stichting in de praktijk doorgelicht, VIP 2016, afl. 3, 12-25 (co-auteur)
 • Primair huwelijksvermogensstelsel, in W. PINTENS en CH. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2016, Brugge, die Keure, 2016, 3-12
 • Samenwoningsvermogensrecht, in W. PINTENS en CH. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2016, Brugge, die Keure, 2016, 43-72
 • Schenkingen aan minderjarigen: het ouderlijk beheersrecht en het ouderlijk vruchtgenot, VIP 2016, afl. 2, 4-11
 • Het Hof van Cassatie spreekt zich (niet) uit over de aftrekbaarheid van een verrekenschuld van een optioneel finaal verrekenbeding, VIP 2015, afl. 4, p. 29-35
 • Nieuwe wetgeving, in W. PINTENS en CH. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2015, Brugge, die Keure, 2015, 107-132
 • Wetsvoorstellen, in W. PINTENS en CH. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2015, Brugge, die Keure, 2015, 133-140
 • Discrepantie tussen de begunstiging via levensverzekering en de begunstiging via testament. Wie haalt het?, T.Not. 2014, 676-686
 • Nieuwe wetgeving, in W. PINTENS en CH. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2014, Brugge, die Keure, 2014, 69-99
 • Wetsvoorstellen, in W. PINTENS en CH. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2014, Brugge, die Keure, 2014, 101-102
 • Hoe worden begunstigingen via levensverzekering belast in de successierechten, in W. PINTENS en CH. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2013, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2013, 275-311
 • Nieuwe wetgeving, in W. PINTENS en CH. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2013, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2013, 93-120
 • Wetsvoorstellen, in W. PINTENS en CH. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2013, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2013, 121-131
 • De erfrechtelijke behandeling van een begunstiging via levensverzekering: een praktische handleiding, T.Not. 2013, 209-228
 • De theorie van de huwelijksvoordelen in stelsels van scheiding van goederen in het licht van artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM, in A.-L. VERBEKE, J.M. SCHERPE, CH. DECLERCK, T. HELMS en P. SENAEVE, Confronting the frontiers of family and succession Law, Liber Amicorum Walter Pintens, Cambridge-Antwerp-Portland, Intersentia, 2012, 443-455 (co-auteur)
 • Nieuwe wetgeving, in W. PINTENS en CH. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2012, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2012, 111-144 (co-auteur)
 • Wetsvoorstellen, in W. PINTENS en CH. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2012, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2012, 145-147 (co-auteur)
 • Successieplanning met behoud van het bestaand levensverzekeringscontract: registratie van de begunstiging of overdracht onder kosteloze titel van het contract in volle eigendom?, T.Not. 2012, 3-23 (co-auteur)
 • Leidt het terugbetalen van een eigen (hypothecaire) lening met gemeenschappelijke gelden tot een nominale of een geherwaardeerde vergoeding?, in W. PINTENS en CH. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2011, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2011, 195-209
 • Nieuwe wetgeving, in W. PINTENS en CH. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2011, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2011, 141-156 (co-auteur)
 • Wetsvoorstellen, in W. PINTENS en CH. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2011, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2011, 157-164 (co-auteur)
 • Toepassingsgebied artikel 1435, tweede zin BW verruimd ingevolge arresten Hof van Cassatie, Nieuwsbrief Notariaat 2011, afl. 11-12, 4-8
 • De begunstiging onder kosteloze titel via levensverzekering: het Grondwettelijk Hof spreekt zich opnieuw uit over artikel 124 Landverzekeringswet, Nieuwsbrief notariaat 2011, nr. 4-5, 5-10 (co-auteur)
 • Nieuwe wetgeving, in W. PINTENS en CH. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2010, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2010, 111-124 (co-auteur)
 • Wetsvoorstellen, in W. PINTENS en CH. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2010, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2010, 125-135 (co-auteur)
 • Actuele ontwikkelingen in het schenkingsrecht, in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), Familiaal vermogensrecht, Themis 2009-2010, Brugge, Die Keure, 2009, 39-70 (co-auteur)
 • Fiscale behandeling van voordelen tussen echtgenoten bij huwelijkscontract. Analyse van de artikelen 2 en 5 W.Succ., in W. PINTENS, J. DU MONGH en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2009, Antwerpen, Intersentia, 2009, 221-236 (co-auteur)
 • V° Belgium, in K. BOELE-WOELKI, B. BRAAT en I. CURRY-SUMNER (eds.), European Family Law in Action, Property Relations between Spouses, in European Family Law Series, nr. 24, Antwerp/Oxford, Intersentia, 2009, 1242 p. (co-auteur)
 • Herstel in natura ná het overlijden van de schuldeiser, doch op grond van een veroordeling bekomen vóór het overlijden van de schuldeiser. Impact op de aangifte nalatenschap?, Nieuwsbrief Successierechten 2009, afl. 5, 6-7
 • Compulsory portion and solidarity between generations in German Law, in C. CASTELEIN, R. FOQUÉ en A. VERBEKE (eds), Imperative Inheritance Law in a Late-Modern Society, Intersentia, Antwerp/Oxford/Portland, 2009, 167-187 (co-auteur)
 • Het niet uitoefenen van het optierecht namens minderjarige erfgerechtigden: quid met de rechten van schuldeisers van de nalatenschap?, RW 2008-09, 1390-1394
 • De begunstigde als premiebetaler: quid artikel 8 W.Succ.?, Nieuwsbrief Successierechten 2008, afl. 8, 6-7
 • Welk statuut heeft de huurwaarborg bij het huren van de gezinswoning?, in W. PINTENS, J. DU MONGH en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2008, Antwerpen, Intersentia, 2008, 287-309

Over Bright.

Bright is een team van advocaten, elk expert in zijn of haar domein. ‘The right man for the job’ zeg maar, de specialist die u nodig heeft en die u verdient.

 

Contact

Westwing Park 
Kwadestraat 153 bus 4/3
8800 Roeselare 
+32 51 20 28 76
info@bright.legal